Loading...

Fælleshuset i Laanshøj

 

Fælleshuset i Laanshøj er for alle beboere under G/F-Laanshøj.

Huset er i princippet altid åbent og kan benyttes både spontant og med forudgående booking. 

Der kan godt være flere aktiviteter i huset ad gangen, både i de forskellige rum og i det store multirum. 

Hvis man benytter det store rum, skal man tolerere, at andre evt. også er der, selvfølgelig under hensynstagen til, hvilke aktiviteter der er tale om.  

Er der aktiviteter, hvor det ikke giver mening, at der foregår andet i huset / rummet, så skal det respekteres, og en booking af huset / rummene har altid prioritet over spontane besøg.

Der har været mange ønsker til hvad huset skal kunne. Det er derfor umuligt at lave retningslinjer, der dækker alle tænkelige scenarier, og der vil være gråzoner. Som udgangspunkt forventes det, at det kan vi godt i fællesskab administrere.

 

Ved private arrangementer kan huset ikke benyttes af andre. 

 

G/F-Laanshøjs bestyrelse håber huset kommer så mange til gode som muligt. 

 

Fælleshusudvalget kan kontaktes her: faelleshus@laanshoj.dk